PROJECTEN

2008 - 2017: 'Van verlaten kassen naar bedrijventerrein'

2008: ‘Van verlaten kassen naar bedrijventerrein’

De opstallen aan de Legmeerdijk, gelegen achter de sportvelden van FC Aalsmeer, werden gebruikt als boerenbedrijf. Een oude boerderij en diverse kassen werden vanaf 2008 door ons onder handen genomen. Ook werd er vanuit Schiphol budget beschikbaar gesteld om panden in de omgeving te voorzien van geluidsisolatie, waaronder de twee woningen.

Naast het verduurzamen van de woningen hebben we ook de kassen gerenoveerd naar multifunctionele bedrijfsgebouwen. Het terrein bestaat uit 5.000 m² bedrijfsgebouwen en twee woningen.

In 2014 bereikte Jan Leliveld overeenkomst met de Gemeente Aalsmeer over de verkaveling van het perceel ten behoeve van twee nieuwe voetbalvelden voor FC Aalsmeer. De koopovereenkomst werd op het gemeentehuis getekend in het bijzijn van het bestuur van FC Aalsmeer. Het bestuur had tevens het verzoek aan Jan om een clublied te componeren. Dit clublied werd bij de opening van het vernieuwde sportcomplex ten gehore gebracht.

Het clublied wordt nog wekelijks gedraaid in de sportkantine.
Gerealiseerde investeringen:
  • 2008-2011: Renoveren, verduurzamen en isoleren woningen.
  • 2013-2017: Transformeren kassen naar bedrijfsruimte
  • 2015: Componeren en uitbrengen Clublied FC Aalsmeer