• Nieuw afwateringsstelsel op ons bedrijventerrein in Ter Aar

    Het weer in Nederland lijkt steeds extremer te worden en wij ondervinden hier last van op ons bedrijventerrein aan de Geerweg en Westkanaalweg in Ter aar. Het terrein heeft te maken gehad met ernstige overlast als gevolg van stortbuien die de oorspronkelijke goten / (hemelwater)afvoerensysteem overweldigden. Dit heeft geleid om te investeren in een gloednieuw geavanceerd afwateringsstelsel om toekomstige overlast te minimaliseren. Mede dankzij een bijdrage van het ‘Ondernemersfonds Nieuwkoop’ hebben wij dit kunnen realiseren.

    In samenwerking met Loonbedrijf J.M. van Vliet en hun onderaannemers zijn de afgelopen maanden intensieve werkzaamheden uitgevoerd om het afwateringsstelsel te verbeteren en uit te breiden. De nieuwe goten en hemelwaterafvoer zijn ontworpen om extreme regenval aan te kunnen. Deze nieuwe goten zijn gefreesd in het asfalt en middels een pomp wordt het water naar de sloot gebracht, daarnaast zijn er damwanden gerealiseerd die bij extreme regenbuien fungeren als buffer. De capaciteit van het afwateringsstelsel is dus aanzienlijk vergroot om overstromingen en schades aan eigendommen in de toekomst te voorkomen.